Czytelnia


Do dyspozycji czytelników jest również czytelnia, w której można poczytać różne czasopisma i gazety.

      Biblioteka prenumeruje:

 • Gazetę Pomorską
 • Poradnik Domowy
 • Świerszczyk

 

 

 

         W czytelni wyodrębniony jest także kącik dla dzieci, w którym maluchy mogą przyjemnie spędzić czas. Do dyspozycji dzieci są również gry, kolorowanki oraz czasopisma.

 

 

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin

 

§1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić na wieszakach w czytelni.
 4. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności.
 5. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z czytelni.

§2

 1. Przyniesienie ze sobą książki czytelnik zgłasza u bibliotekarza.
 2. Z księgozbioru podręcznego, korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Czytelnik może prosić o
 4. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i czasopism.
 5. zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Książek nie wolno wynosić z czytelni.
 7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki.
 8. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

§3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelników temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§4

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp., czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością biblioteki. Korzystanie z rycin, map itp., wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określi kierownik czytelni w zależności od stopnia uszkodzenia.

§6

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków

§7

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki.

Powrót