2022-10-07 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Zapraszamy do korzystania z naszej kawiarenki internetowej! 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek". Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono: dwa komputery stacjonarne, jeden laptop, jedną drukarkę oraz trzy tablety.

Koszt ogółem zadania wynosił 14 400zł, z tego 12 000zł dofinansowania z Instytutu Książki. 


Wróć