O nas


Historia biblioteki

Zaczątkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łasinie była powojenna Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych, której księgozbiór został częściowo uratowany przez obywateli miasta. Z ocalonych książek utworzono punkt biblioteczny.

W grudniu 1948 roku Miejska Rada Narodowa zakupiła książki za 7.000 złotych od punktu bibliotecznego. Księgozbiór częściowo powiększył się przez zakup z funduszów budżetowych, a potem z zaopatrzenia centralnego.

Takie były początki obecnej Miejskiej Biblioteki Publicznej, która otrzymała do dyspozycji dwa obszerne pomieszczenia przy Rynku.

W 1958 roku bibliotekę przeniesiono do pomieszczenia w suterenach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a od 1963 roku mieściła się na pierwszym piętrze Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. W związku z reorganizacją administracji państwowej to znaczy utworzeniem jednego urzędu dla miasta i gminy, bibliotekę przeniesiono czasowo w roku 1972 do Remizy Strażackiej w Łasinie, gdzie znajdowała się do 1974 roku.

W maju 1974 roku oddano do użytku Miejski Dom Kultury, gdzie biblioteka otrzymała trzy pomieszczenia na lokal biblioteczny.

Poszczególne pomieszczenia przeznaczono na:

  • wypożyczalnię dla dorosłych
  • oddział dla dzieci
  • czytelnię.

 

Jednocześnie z przeprowadzką Miejską Bibliotekę Publiczną przekształcono na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną obejmującą opiekę merytoryczno – administracyjną 4 filie biblioteczne.

W skład biblioteki weszły następujące filie:

  1. Filia Biblioteczna w Plesewie,
  2. Filia Biblioteczna w Szczepankach,
  3. Filia Biblioteczna w Wydrznie,
  4. Filia Biblioteczna w Zawdzie

wraz z działającymi przy filiach 12 punktami bibliotecznymi, które posiadała do roku 1989, z tego po reorganizacji pozostały 2 punkty prowadzone do 2012 r.

Bibliotece w Łasinie przybył obowiązek opracowania i realizacji budżetu dla bibliotek w gminie, nadzór nad przeprowadzanymi remontami, zakup sprzętu i innych materiałów oraz rozdział ich pomiędzy filie.

W roku 1977 na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu, w strukturze Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Łasinie dokonano zmiany, polegającej na powołaniu oddziału dziecięcego.

Zaczęto prowadzić odrębny dla oddziału inwentarz i dziennik biblioteczny.

Biblioteka mieściła się w Miejskim Domu Kultury do 1990 roku. W październiku tego samego roku wysunięto koncepcję przeniesienia biblioteki do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy.

Zmiany tej dokonano na wniosek dyrektora Miejskiego Domu Kultury w celu umożliwienia działalności zarobkowej, co miało wpływ na utrzymanie domu kultury.

Po przeprowadzce w roku 1990 w grudniu biblioteka wznowiła działalność w nowym lokalu.

Zmiana lokalu okazała się korzystna, gdyż biblioteka uzyskała większy metraż i samodzielne zaplecze socjalne. Uzyskano również łatwiejszy dostęp do książek.

Latem w 2002 r. bibliotekę przeniesiono ponownie do Miejsko-Gminnego Domu Kultury, gdzie pozyskano dodatkowe pomieszczenie po sali dyskotekowej Domu Kultury, którą w roku 2011 wyremontowano i zmieniono w wypożyczalnię.

Obecnie Biblioteka posiada piękną czytelnię, gabinet dyrektora oraz pomieszczenie dla księgowej łącznie 158 m 2 powierzchni użytkowej.

 

Kadra Biblioteki

Od 1957 roku Kierownikiem Biblioteki była Gertruda Welk, następnie od roku 1969 do 30.03.2003r. Dyrektorem była p. mgr Bronisława Rutkowska.

Od 17.05.1968 r. do 08.01.1980 r. jako pracownik służby biblioteki pracowała Pani Lidia Korytkowska.

Od 1.06. 2003r. do 10.10.2015 r. Dyrektorem biblioteki była Pani Grażyna Grabowska

Od 12.10.15 r. pełniącą obowiązki Dyrektora była P. Irena Jasińska.

Od 01.01.2017 r. Dyrektorem biblioteki jest p. mgr Barbara Kosior.

 

Struktura organizacyjna Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna działała na podstawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łasinie z dnia 26 września 1986r.

Bezpośredni nadzór i opiekę nad biblioteką sprawował Burmistrz Miasta i Gminy w Łasinie.

Nadzór i opiekę merytoryczną oraz metodyczno – instruktażową sprawowała Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna w Grudziądzu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska w Toruniu.

Z dniem 30.06.2006r. zlikwidowano jednostkę budżetową - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin.

Mienie, zobowiązania prawa i wierzytelności zlikwidowanej jednostki budżetowej przejęła nowo utworzona gminna instytucja kultury – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin.

Bezpośredni nadzór i opiekę nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu.

 

Działalność biblioteki

Do zadań biblioteki należy zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Szczegółowe zadania Biblioteki określa Statut.

Działalność i sprawozdawczość biblioteki znajduje się również w referacie Oświaty i Kultury p. Marii Ewertowskiej.

 

Pracownicy

  • Dyrektor Biblioteki : mgr Barbara Kosior
  • bibliotekarz: mgr Marita Klonowska
Powrót